[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ(2 ก.ค. 2565, 05:58) “แพรวา-ณิชาภัทร” โพสต์รูปนุ่งบิกินีชมพูหวานฟรุ้งฟริ้งพร้อมแคปชันเด็ด(2 ก.ค. 2565, 05:57) สิ้นสุดการรอคอย "แมนยูฯ" ได้แข้งใหม่รายแรก ค่าตัวรวมเกือบพันล้าน (คลิป)(2 ก.ค. 2565, 05:56) พลานุภาพแห่งกล้วย(2 ก.ค. 2565, 05:54) ไม่มีอะไรในกอไผ่(2 ก.ค. 2565, 05:46) องค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์(2 ก.ค. 2565, 05:44) นม UHT-นมโรงเรียนจ่อขึ้น 50 สตางค์ มาม่าจดจ่อรอพาณิชย์เมตตา(2 ก.ค. 2565, 05:30) ศบค.ปิดโควิด เล็ง 8 ก.ค.โรคประจำถิ่น ศูนย์จีโนมห่วง “พันธุ์ BA.5” ลาม(2 ก.ค. 2565, 05:30) “เต้” เชียร์ “ธรรมนัส” คว่ำ “บิ๊กตู่” ยุให้กล้าๆ โหวต “ประยุทธ์” ครวญ โซเชียลจับผิด!(2 ก.ค. 2565, 05:25) ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ(2 ก.ค. 2565, 05:23) แม่ทัพอากาศเดือด โดนหยาม ด้อยค่าเครื่องบิน ทหารตรึงชายแดน(2 ก.ค. 2565, 05:20) เปิดประเทศรับประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ชูอัตลักษณ์ชาติอวดมหัศจรรย์วิถีไทย(2 ก.ค. 2565, 05:20) ร่วมชีวิตกัน(2 ก.ค. 2565, 05:18) น้ำใจช่วยชาวบ่อนไก่(2 ก.ค. 2565, 05:17) เสวนาเรื่อง “พญานาค”+ส.ว.คอนเสิร์ต “สุขเถอะไทย”(2 ก.ค. 2565, 05:17) พาณิชย์คุยโวลั่นทุ่ง! ส่งออกปีนี้โตพุ่งพรวด(2 ก.ค. 2565, 05:15) ดีเดย์นักโทษ 300 ชีวิต ลุยลอกท่อ กทม.ระยะทาง 530 กม. “ชัชชาติ” พอใจ(2 ก.ค. 2565, 05:15) “Game Changer” เมื่อ 6G ใกล้มาถึง(2 ก.ค. 2565, 05:15) ศรีลังกากระอัก อัตราเงินเฟ้อทะลุ 50% ครั้งแรก-IMF จี้ลดราคาผู้บริโภค(2 ก.ค. 2565, 05:15) หนุนเขียนจดหมายรัก(2 ก.ค. 2565, 05:15)
CITIZENinfo
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 15 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  • admin:
  • admin: ขอขอบคุณ ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิก อสม. สมาชิก อปพร. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ITAs-2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • admin: เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. สมาชิก อสม. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถาม ITAs-2022 วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.ประมวลกฎหมายอาญา

3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4.ประมวลกฎหมายที่ดิน

5.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561


6.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

8.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

11.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

12.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

13.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

14.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

15.พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

16.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

17.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

18.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

19.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

20.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

21.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

22.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

23.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

24.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

25.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

26.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

27.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

29.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

30.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

31.พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

32.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

33.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

34.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

35.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

36.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

37.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

38.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

41.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553