ชื่อ - นามสกุล :นายไพรวรรณ แก้วกัณหา
ตำแหน่ง :นายก อบต.ไพรบึง
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :